ZŁOŻA DO ODSIARCZANIA BIOGAZU W FERMENTATORACH

Ta metoda odsiarczania polega na przeciwdziałaniu wysokim stężeniom H2S jeszcze podczas procesu fermentacji. Odpowiedni proszek dodawany jest do osadów przed ich podaniem do fermentera. Określona doświadczalnie dawka proszku jest dozowana raz dziennie. Ta metoda odsiarczania nie wymaga żadnych kosztów inwestycyjnych. Proces odsiarczania można prowadzić z dowolną efektywnością, w zależności od ilości proszku dozowanego do fermentera. Oferujemy kilka rodzajów proszku, różniących się między sobą składem.