ODSIARCZALNIE BIOGAZU

ODSIARCZANIE ZA POMOCĄ RUD DARNIOWYCH, MAS ODSIARCZAJĄCYCH I ZŁOŻA GRANULOWANEGO SULFUR E

Naturalnym składnikiem biogazu jest siarkowodór, który w połączeniu z parą wodną, w podwyższonej temperaturze, tworzy drobiny kwasu siarkowego, będącego głównym powodem korozji.

W związku z tym zachodzi konieczność wyeliminowania siarkowodoru z biogazu. Służą temu odsiarczalnik biogazu.

Firma Ekowave oferuje projekt, wykonanie, montaż i uruchomienie odsiarczalników biogazu koszowych z wypełnieniem  rudą darniową, masą odsiarczającą lub złożem granulowanym Sulfur E.

Wykonujemy również odsiarczalniki jednokomorowe na złoża granulowane, zarówno ze stali AISI304 jak również z PEHD.

ODSIARCZANIE GAZU KOKSOWNICZEGO

Firma Ekowave oferuje zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji do odsiarczania gazu koksowniczego.
Świadczymy usługę obsługi instalacji w zakresie wymiany złoża odsiarczającego oraz odbioru i utylizacji złoża zużytego.

ODSIARCZALNIA BIOLOGICZNO CHEMICZNA

Firma Ekowave jest przedstawicielem na Polskę systemu odsiarczania biologiczno – chemicznego.

Materiał filtracyjny odsiarczalnika w postaci granulatu składa się ze specjalnych włókien celulozowych i środków wiążących oraz specjalnych dodatków, takich jak uwodnione tlenki żelaza. Materiał filtracyjny zawiera wszystkie składniki odżywcze potrzebne do odsiarczania mikrobiologicznego.

Złoże granulatu usuwa siarkowodór z biogazu, który przechodzi przez moduł odsiarczający. Odbywa się to za pomocą procesów sorpcji zachodzących w materiale filtrującym. Równolegle materiał filtrujący jest regenerowany poprzez odpowiednio dawkowaną zawartości tlenu do modułu filtra. Podczas procesu regeneracji materiału filtrującego, związki siarki zawarte w materiale filtrującym podlegają chemiczno-biologicznej degradacji. Proces ten pozwala na długie utrzymanie wysokiej wydajności odsiarczania materiału filtrującego.

Głównym procesem odsiarczania biogazu jest reakcja chemiczna siarkowodoru (H2S) z dwuwartościowym żelazem (Fe3+) zawartym w materiale filtracyjnym. Siarka jest wiązana w materiale filtracyjnym w postaci siarczku żelaza (FeS):

2 Fe(OH)3 + 3 H2S ® 2 FeS + S + 6 H2O

Poza chemiczną degradacją, siarkowodór jest również utleniany bezpośrednio przez bakterie siarkowe (SB) zasiedlające materiał filtracyjny. Odbywa się to za pomocą resztkowego tlenu zawartego w biogazie (1 % objętościowy):

H2S + 0,5 O2 ® S + H2O

H2S + 2 O2 ® H2SO4

W tym samym czasie, resztkowy tlen regeneruje FeS z powrotem do Fe3+:

2 FeS + 1,5 O2 + 3 H2O à 2 Fe(OH)3 + 2 S

W wyniku tego zdolności wiązania są przywrócone i złoże jest znowu zdolne do wiązania siarkowodoru.