EKOWAVE jest firmą działającą w branży ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.

Zajmujemy się projektowaniem, produkcją, montażem i rozruchem urządzeń wchodzących w skład instalacji biogazu w oczyszczalniach ścieków komunalnych, biogazowniach rolniczych i przemysłowych oraz składowiskach odpadów.

Nasza oferta obejmuje: odsiarczalniki biogazu, filtry na węgiel aktywny do usuwania szkodliwych związków chemicznych z powietrza, biogazu oraz innych gazów, filtry siloksanów, tkaninowe filtry biogazu, pochodnie biogazu, zbiorniki biogazu, węzły rozdzielczo - pomiarowe biogazu, dmuchawy biogazu, odwadniacze biogazu, osuszacze i schładzacze biogazu, studnie kondensatu, kopuły komór fermentacyjnych, ujęcia biogazu, bezpieczniki cieczowe i mechaniczne, włazy i wizjery.

Wykonujemy naprawy i remonty główne dmuchaw biogazu i dmuchaw powietrza firmy Meidinger, Mapro, AAT i innych.

Znaczącym elementem naszej działalności jest produkcja i dostawa złóż do odsiarczania zewnętrznego biogazów, takich jak: ruda darniowa surowa, ruda darniowa spulchniona, masa odsiarczająca na bazie rudy darniowej, złoże granulowane Sulfur E, węgiel aktywny.
Wykonujemy instalacje odsiarczania gazu koksowniczego.

Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem produktu, służącego do odsiarczania biogazów w komorach fermentacyjnych.