PRZEGLĄDY INSTALACJI BIOGAZU, SERWISY, NAPRAWY, REMONTY

Firma Ekowave oferuje wykonywanie okresowych przeglądów instalacji biogazu.
Z przeprowadzonego przeglądu powstaje raport, w którym opisane są wszystkie przeprowadzone czynność, sprawdzenia poprawności funkcjonowania urządzeń, opisanie koniecznych do przeprowadzenia napraw i regulacji oraz sugestie co do usprawnienia działania instalacji biogazu.

Oferujemy również wykonywanie czynności serwisowych oraz napraw urządzeń instalacji biogazu.
Wykonujemy naprawy i remonty główne dmuchaw biogazu i dmuchaw powietrza firmy Meidinger, Mapro, AAT i innych.
Od sierpnia 2022 roku jesteśmy autoryzowanym serwisem dmuchaw MEIDINGER na terenie Polski.

Przeprowadzamy naprawy powłokowych zbiorników biogazu.

Dysponujemy odpowiednim sprzętem i wiedzą techniczną do przeprowadzania prac serwisowych i naprawczych.