KONCEPCJE I PROJEKTY INSTALACJI BIOGAZU

Firma Ekowave oferuje kompleksowe usługi projektowe obejmujące:

  • usługi konsultingowe w zakresie instalacji biogazu i gazu koksowniczego
  • koncepcje i wyceny instalacji biogazu i gazu koksowniczego
  • wykonywanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę,
  • wykonywanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach,
  • wykonywanie specyfikacji technicznych,
  • wykonywanie przedmiarów i kosztorysów.