STACJE OSUSZANIA BIOGAZU

Biogaz jest gazem, który bardzo często, z uwagi na bardzo dużą wilgotność,  wymaga osuszenia. Duża wilgotność biogazu powoduje spadek efektywności spalania biogazu oraz w połączeniu z siarkowodorem zwiększa korozyjność elementów i urządzeń instalacji.

Jednocześnie w przypadku fermentacji termofilnej, zachodzi konieczność obniżenia temperatury biogazu przed procesem odsiarczania, z zachowaniem wysokiej wilgotności.

Firma Ekowave oferuje dobór, dostawę i montaż osuszaczy biogazu oraz schładzaczy.

Dzięki zastosowaniu stacji osuszania biogazu wilgotność względna jest obniżana ze 100% do nawet 20-30%. 

Firma Ekowave produkuje również moduły schładzające zblokowane z wymiennikiem podgrzewającym, stacją usuwania siloksanów i siarkowodoru, filtrami tkaninowymi oraz dmuchawami sprężającymi biogaz przed spaleniem.