WĘZŁY ROZDZIELCZO – POMIAROWE BIOGAZU

Węzeł rozdzielczo – pomiarowy stanowi centrum rozdziału przepływów biogazu na całej instalacji biogazu. W węźle rozdzielczo - pomiarowym biogazu są zainstalowane dmuchawy biogazu zwiększające jego ciśnienie na potrzeby odbiorników oraz opomiarowanie parametrów biogazu: przepływu i ciśnień oraz w zależności od wymagań klienta analizator składu biogazu.

Oferujemy zaprojektowanie i wykonanie węzła biogazu lub wykonanie zgodnie z powierzoną nam dokumentacją.

Główne elementy składowe węzła w zależności od konfiguracji to:

 • obudowa kontenerowa
 • układ rurociągów i przepustnic odcinających
 • filtry biogazu
 • dmuchawy biogazu
 • przetworniki ciśnienia
 • przepływomierze
 • manometry
 • czujniki temperatury
 • wentylacja mechaniczna
 • układ detekcji metanu i/lub siarkowodoru
 • szafa zasilająco - sterująca

Wszystkie urządzenia są przystosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.