ZŁOŻA DO ODSIARCZANIA BIOGAZU W ODSIARCZALNIKACH

Oferujemy złoża do odsiarczania biogazu w odsiarczalnikach zewnętrznych. W naszej ofercie są złoża wykonane na bazie rudy darniowej oraz wysokoporowaty granulat Sulfur E wykonany na bazie wodorotlenków żelaza.

Oferta