ZBIORNIKI BIOGAZU

Oferujemy dobór, dostawę, montaż oraz serwis powłokowych zbiorników biogazu.

Zbiorniki biogazu służą do magazynowania biogazu.

Zbiornik biogazu z podwójną powłoką składa się z dwóch oddzielnych komór: powietrznej oraz gazowej. Utrzymywanie stałego ciśnienie w przestrzeni powietrznej oraz jej przewietrzanie jest realizowane przez dwie odśrodkowe dmuchawy powietrza.

Oferta